Simple LP Solver

English

Doğrusal Programlama Problemleri Çözücü

Simple LP Solver son sürümü V1.3.1a indirilebilir.

Dual Simplex Solver Input Form Screen Primal Revised Simplex Screen

Simple LP Solver programı bozulma kontrol özellikli Simpleks ve Revize Simpleks problem çözücüleri Primal ve Dual problemlerin çözümlerini sağlayan bir uygulamadır. Program kısıtların tiplerine göre tek aşamalı ve iki aşamalı teknikleri kullanır. Eğer tüm kısıtlar“<=” ise, tek aşamalı yöntem kullanılırken “=” ve “>=” eşitlik tipindeki kısıtlar varsa İki Aşamalı yöntem kullanılmaktadır.

Program penceresinin üst tarafındaki menü ve araç çubukları ve alt kısmındaki durum-bilgi çubuğu ile basit bir grafik ara yüzü mevcuttur.

Problem programa farklı yöntemlerle girilebilmektedir; Input Table fonksiyonu katsayıların klavye ile girilebilmesini sağlarken (en fazla 250 karar değişkeni ve 63,900 kısıt) Input from File fonksiyonu problemleri virgülle ayrılmış düz metin (MSDOS CVS) formatındaki dosyalardan okuyabilmektedir. Ayrıca Load Table from File fonksiyonu problemlerin virgülle ayrılmış düz metin (MSDOS CVS) formatındaki dosyalardan Input Form tablosu olarak yüklenebilmesini sağlamaktadır. Save Table to File fonksiyonu ise problemleri Input Form tablosundan virgülle ayrılmış düz metin (MSDOS CVS) formatındaki dosya olarak kaydetmektedir. CVS ayrıca parametreler penceresinden değiştirilebilir.

Çözücü fonksiyonu aynı satırdaki tüm karar değişkenlerinin ve ksıtların katsayılarının sıfır olup olmadığını kontrol eder. Eğer hepsi sıfır olan bir kısıt varsa kısıt tablosundan silinerek olası bozulma önlenir. Tüm karar değişkenlerinin sıfır olması durumunda çözülebilecek bir problem zaten yoktur. Ayrıca bozulmayı önceden engelleyebilmek için aynı kısıt olup olmadığı kontrol edilir. Eğer bulunursa sadece bir tanesi tutulup diğerleri kısıt tablosundan silinir. Çözücü negatif Sağ Taraf Değeri (STD) olup olmadığını da kontrol ederek olanları -1 ile çarpıp düzeltir. Bu durumda eşitsizlik işareti de ters çevrilir.

Simpleks Çözücü en küçükleme problemlerini en büyükleme problemine çevirerek çözer. Diğer taraftan Revize Simpleks Çözücü ise en büyükleme problemlerini en küçükleme problemine çevirerek çözer. Kullanıcı seçimine bağlı olarak çözücünün ana adımları veya sadece sonuç gösterilir.

Simple LP Solver programının basit metin düzenleyicisi hem hem zengin metin (RTF) hem de düz metin (TXT) formatlarını desteklemektedir. Çözücü çıktısı düz metin olarak gösterilir ve eğer istenirse ilave yorum ve metin eklenebilir. Çözüm sayfası dosya olarak kaydedilmek istendiğinde Standard olarak düz metin formatı seçilir ama kullanıcı isterse rtf dosyası olarak kaydedebilir. Metin düzenleyici herhangi bir düz metin ve zengin metin dosyasını da açabilir. Dosyaların yazıcıya gönderilebilmesi de mümkündür. Ayrıca program sürükle-bırak fonksiyonunu desteklemektedir. Açılacak metin dosyası program ikkonnu üzerine bırakılarak açılabilir.

Veri tipleri ve kapasite

Problem büyüklüğü teorik olarak bilgisayar tarafından programa tahsis edilen belleğin büyüklüğüne bağlıdır. Normalde bir programa atanan bellek miktarı 2GB’dır. Bu toplam matris ölçüsünü 128M olarak kısıtlar; satır sayısı x sütun sayısı (revize simpleks yöntemi için; kısıt sayısı x kısıt sayısı iken simpleks yöntemi için karar değişkenleri sayısı + “>=” tipi kısıt sayısı x kısıt sayısı). Büyük ölçekli problemlerin dosyadan yüklenmesi, işlenmesi ve çözülmesi kayda değer süre alabilir (10larca dakika)

Katsayılar 2.3E-308 … 1.7E+308 aralığında tamsayısı veya ondalıklı sayı olabilirler. Ondalıklı sayıların ondalık kısmı iki hane olarak gösterilmesine rağmen hesaplamal sırasında 15 hane hassasiyeti ile kullanılmaktadır.

İsterler

Microsoft Windows XP SP2 veya daha yeni bir işletim sistemi, x86 CPU ve 1GB RAM.

Yükleme

Yükleme işlemi basit ve hızlıdır. Yükleyici program disk üzerindeki mevcut boş alan, ihtiyaç duyulan alan, yüklenecek kalemlerin seçimi ve programın yükleneceği dizinin seçimi gibi bilgileri sunar. Yükleme Kaldırıcı programda bu işlemin içinde program dizinine kaydedilir.

SimpleLPsolver.exe aslında özel yükleme gerektirmeyen sadece kopyalanarak herhangi bir yerde çalışabilen taşınabilir/portatif bir uygulamadır. Yardım dosyası; SimpleLPsolver.chm uygulama ile aynı dizine konulursa uygulama içinden kullanılabilir. Konfigürasyon ve sık kullanılanlar dosyaları uygulamanın olduğu dizinde uygulama tarafından oluşturulmaktadır.

Ana Sayfa | Ürünler | Simple LP Solver | Disk Editör | THanoi Kulesi | Simple Text Editor | İndirme | Teknik Bilgiler | Destek | İletişim |

Copyright Tanel 2013-2017